Czy leasing maszyn dla nowych firm jest możliwy? Jakie są warunki zawarcia takiej umowy?

Rozwój biznesu, szczególnie młodego, wymaga sporych nakładów finansowych. Młodzi przedsiębiorcy, oprócz dobrego pomysłu na biznes, potrzebują sporo środków finansowych, koniecznych do zainwestowania w przedmioty niezbędne dla rozpoczęcia działalności. Sposobem na ich pozyskanie jest leasing dla nowej działalności. Leasing maszyn dla nowych firm wprawdzie nie należy do najprostszych, ale jest możliwy.

Czym jest leasing dla nowej działalności gospodarczej?

Leasing maszyn jest relacją o charakterze cywilno-prawnym. Jedna z jego stron leasingodawca – jest finansującym, który przekazuje drugiej stronie użytkownikowi – prawo do korzystania z określonej rzeczy. Okres leasingu oraz jego koszt są z góry określone. Cenę za leasing ponosi się ratalnie w postaci opłat leasingowych.

Leasing dla nowej działalności jest formą finansowania łatwiejszą od kredytu. Dzieje się tak, ponieważ leasingowany środek trwały cały czas pozostaje własnością finansującego. W związku z tym stanowi on zabezpieczenie dla ewentualnego niewywiązania się użytkownika z umowy.

Leasing maszyn dla nowych firm – podstawowe warunki zawarcia umowy

Leasing maszyn dla nowych firm jest jedną z trudniejszych form leasingu, ale nie jest niemożliwy. Każda z firm leasingowych prowadzi własną politykę wobec przedsiębiorców o niedługim stażu. Trudne jest jednoznaczne określenie definicji „nowej firmy”. Najczęściej jednak stosuje się praktykę określania tym mianem podmiotów, które funkcjonują na rynku krócej niż pół roku.

Minimalny staż rynkowy jest podstawowym warunkiem dla uzyskania leasingu. Leasing dla nowej działalności, która funkcjonuje na rynku krócej, będzie wymagał dodatkowego zabezpieczenia takiej transakcji. Najczęściej przybiera ono formę bezzwrotnej opłaty wstępnej.

Czy leasing dla nowych firm bez wpłaty własnej jest możliwy?

Czynsz inicjalny (opłata wstępna) stanowi podstawową formę zabezpieczenia leasingu maszyn dla nowych firm. Kiedy jednak nie posiadasz odpowiednich środków finansowych na jego pokrycie, możliwe jest zabezpieczenie umowy w inny sposób. Na wypadek braku wypłacalności możesz zaproponować leasingodawcy:

  • poręczenie ze strony innej firmy lub osoby prywatnej;
  • weksel in blanco;
  • umowę przewłaszczenia majątku;
  • hipotekę na posiadanej nieruchomości;
  • gwarancję odkupu;
  • założenie blokady na rachunku bankowym lub lokacie.

Leasing maszyn dla nowych firm to dobry pomysł na pozyskanie przedmiotów niezbędnych dla rozpoczęcia działalności gospodarczej lub poszerzenia zakresu świadczonych dotychczas usług. Leasing jest formą finansowania łatwiejszą i bardziej dostępną od kredytu bankowego. Jeśli zatem myślisz o zakupie środków trwałych, rozważ formę leasingu maszyn!