Jak zostać operatorem żurawia wieżowego?

Sektor budowlany i przemysłowy coraz częściej korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych maszyn, które znacznie przyspieszają pracę. Do jednych z najpopularniejszych należą żurawie wieżowe. Jak zostać ich operatorem?

Żurawie wieżowe są często niezastąpione na placu budowy, gdy trzeba przenieść ładunek na duże wysokości. Trudno sobie wyobrazić realizowanie wielu prac bez takich maszyn. Tymczasem sektor budowlany cierpi na deficyt operatorów żurawi wieżowych. Dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby zdobyć uprawnienia do obsługi takich maszyn, przygotowaliśmy poniższy poradnik. 

Operator żurawi wieżowych – wymagania

Aby zyskać uprawnienia operatora żurawi wieżowych, konieczne jest ukończenie specjalnego kursu. Po zdanym pozytywnie egzaminie uprawnienia wydaje Urząd Dozoru Technicznego. Aby jednak przystąpić do kursu operatora żurawi wieżowych, trzeba spełniać określone w przepisach wymagania. Warunki są tak naprawdę trzy, ale każdy z nich jest istotny. Przede wszystkim kandydat na operatora musi być osobą pełnoletnią, czyli musi mieć ukończone 18 lat. Istotne jest także to, żeby nie było żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na żurawiach wieżowych. Warto pamiętać, że to praca w specyficznym środowisku, na dużych wysokościach. Trzeci warunek dotyczy wykształcenia. Operator żurawia wieżowego powinien mieć ukończoną co najmniej szkołę podstawową.

Kategorie uprawnień

Żurawie wieżowe to maszyny, które produkowane są w różnych wersjach i o różnych typach. Z tego względu Urząd Dozoru Technicznego wprowadził podział uprawnień w zależności od rodzaju żurawia. Kandydat na operatora powinien na to zwrócić uwagę, gdy będzie ubiegał się o zdobycie uprawnień. Kategorie są dwie. Pierwsza z nich, oznaczona jako I Ż, dotyczy obsługi urządzeń wieżowych i szybkomontujących żurawi przewoźnych. Natomiast kategoria II Ż uprawnia do obsługi żurawi przenośnych (HDS), a także samojezdnych i stacjonarnych.  

Jak przebiega kurs?

Kurs operatora żurawia wieżowego przebiega w formie zatwierdzonej przez UDT. Zajęcia obejmują część teoretyczną i praktyczną. Pierwsza ma formę wykładów, w czasie których przekazywana jest wiedza między innymi na temat budowy żurawi, przepisów BHP, bezpiecznej eksploatacji żurawi itp. Część praktyczna to nabycie umiejętności obsługi żurawia. Kurs operatora kończy się egzaminem państwowym.

Ukończenie kursu operatora żurawi wieżowych to możliwość zdobycia nowych umiejętności i przede wszystkim możliwość zdobycia lepiej płatnej pracy. Z tym nie powinno być problemu, ponieważ operatorzy są poszukiwani na rynku.